Letná škola tvorby webstránok

REGISTRÁCIA

MODELOVANIE

Prvé dva dni sa budeme venovať modelovaniu. Na základnom objekte si vysvetlíme, ako fungujú súradnicové sústavy, rotácie a transformácie. Potom sa pustíme do zložitejších tvarov, ukážeme si rôzne typy svetla a "nalepíme" na objekt materiál/textúru. Na záver vytvoríme efekt hrbolatosti pomocou oklamania svetla. Výsledok si samozrejme odfotíme/vyrenderujeme.

čistý model vs. plný render s materiálmi a svetlom

Čistý model (dole) vs. plný render s materiálmi a svetlom (hore)

ANIMÁCIA

V stredu a štvrtok sa budeme venovať animácií. Rozpohybujeme objekty, kameru a svetlo točením a presúvaním. Ukážeme si kostrovú animáciu - rozpohybujeme panáka a importujeme si cudzí zložitejší model, ktorý už niekto vytvoril. Napokon príde fyzika na príklade balistiky a iných do Blenderu zakomponovaných nástrojov, ako je gravitácia alebo vietor. Ak čas a výkon počítačov dovolí pozrieme sa aj na vodu a kvapaliny. Z animácií si vyexportujeme video a ukážeme si, ako prepínať v čase medzi kamerami.

medveď ide po schodoch

Animácia - medveď stúpa po schodoch

PARTNERI